私の心をしまっておいて/Se'norita
e0019031_17134446.jpg

ศิลปิน:ซินญอริต้า
Artist:Se'norita
อัลบั้ม:Miss Call
Album:Miss Call
เพลง:เก็บเอาไว้นะ
Title:keb ao wai naมองนาฬิกา จะให้เวลาหยุดอย่างไร
時計を見る どうしたら時間を止められるだろうか
เราจะได้ไม่ไกลจากกัน
(もし 時間を止められれば)私達は 遠く離ればなれにならなくてもいい 
จำต้องลา ทั้งๆที่ใจยังผูกพัน
あなたを愛しているけれど 別れなければならない
ดูมันจะยากจนเกินทำใจ
それは つらくて とてもできそうにない   *แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญ
でも あなたに分かっていてほしい 距離は問題ではないということを
เธอมีใจของฉันอยู่ข้างๆใจ
私の心は あなたの心のすぐそばにあるのだから**เก็บเอาไว้นะ เผื่อว่าจำเป็นจะต้องใช้มัน
私の心を しまっておいて それが必要になったときのために
ในบางวันที่เธอนั้นมองไม่เห็นใคร
あなたの周りに 誰もいなくなったときのために
เก็บเอาไว้ ไว้เติมให้ใจเต็มเมื่อขาดหาย
私の心で あなたの心をいっぱいにして しまっておいてください
เป็นอะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่
それは ささやかなものかもしれないけれど
แต่ก็รักเธอ
でも 私は あなたを愛していますมองนาฬิกา ยิ่งใกล้เวลายิ่งใจหาย
時計を見る 時間が迫ってくるにつれ 心が張り裂けそうになる
เราคงไม่เจอกันอีกนาน
私たちは きっと 会うことは ずっとないでしょう
มองหน้าเธอ จากนี้คงเจอแต่ในฝัน
あなたの顔を見ることは これからは 夢の中でしかないでしょう
คงเป็นอย่างนั้นทุกคืนเรื่อยไป
毎晩ずっと そうでしょう( * , ** )( * , ** )THX:daraoke.com
THX:photo from senoritabuzz.com<初回訳>
มองนาฬิกา จะให้เวลาหยุดอย่างไร
時計を見る どうやって時間を止めたらいいのか
เราจะได้ไม่ไกลจากกัน
私達は別れることができるだろうか 
จำต้องลา ทั้งๆที่ใจยังผูกพัน
心はあなたに引かれるけれど どうしても別れなければならない
ดูมันจะยากจนเกินทำใจ
それは どうにもならないほど難しく思える   *แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญ
でも あなたに知っておいて欲しい 私たちの間の距離は大切なのだ
เธอมีใจของฉันอยู่ข้างๆใจ
私の心をあなたのそばに置いておいて**เก็บเอาไว้นะ เผื่อว่าจำเป็นจะต้องใช้มัน
(それを)しまっておいて もしそれが必要になったときのために
ในบางวันที่เธอนั้นมองไม่เห็นใคร
あなたが誰も見えなくなったときに
เก็บเอาไว้ ไว้เติมให้ใจเต็มเมื่อขาดหาย
しまっておいて それがなくなったときは あなたの心をまた私の心でいっぱいにして
เป็นอะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่
あなたにとって大事なものでなくなっても
แต่ก็รักเธอ
それでも 私はあなたを愛していますมองนาฬิกา ยิ่งใกล้เวลายิ่งใจหาย
時計を見る 時間が迫ってくるにつれ 心臓が張り裂けそうになる
เราคงไม่เจอกันอีกนาน
私たちはもうずっと会うことはないでしょう
มองหน้าเธอ จากนี้คงเจอแต่ในฝัน
あなたの顔を見ることは これからは 夢の中でしかないでしょう
คงเป็นอย่างนั้นทุกคืนเรื่อยไป
これからはずっと毎晩夢の中で会うことでしょう( * , ** )( * , ** )


*2段落目1行目の中のใช่のこのような用い方は初めて見ました。意味は合っているでしょうか?
3段落目の3行目のไว้เติมให้ใจเต็มเมื่อขาดหายの意味はこれでいいでしょうか?
4行目のเป็นอะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่も自信がありません。
久しぶりに訳しなおしてみました。
<改訂訳>(2008-08-01)
มองนาฬิกา จะให้เวลาหยุดอย่างไร
時計を見る どうやって時間を止めようか
เราจะได้ไม่ไกลจากกัน
私たちは 遠く離ればなれにならないことができるだろうか
จำต้องลา ทั้งๆที่ใจยังผูกพัน
心は まだ惹かれているけれど 別れなければならない
ดูมันจะยากจนเกินทำใจ
それは 耐えることができないくらい難しく思える*แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญ
でも あなたに知っておいてほしい 距離が大切だということを
เธอมีใจของฉันอยู่ข้างๆใจ
あなたは 私の心を すぐ近くに持っている**เก็บเอาไว้นะ เผื่อว่าจำเป็นจะต้องใช้มัน
しまっておいてください 必要が必須になる
ในบางวันที่เธอนั้นมองไม่เห็นใคร
あなたが 誰も見えなくなったある時のために
เก็บเอาไว้ ไว้เติมให้ใจเต็มเมื่อขาดหาย
しまっておいてください 見失ったら しまって心に満たしておいてください
เป็นอะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่
たいしたものでなくて ??
แต่ก็รักเธอ
でも あなたを愛している

มองนาฬิกา ยิ่งใกล้เวลายิ่งใจหาย
時計を見る 時が迫ってくればくるほど 落ち着かなくなる
เราคงไม่เจอกันอีกนาน
私たちは ずっと きっと会うことはないでしょう
มองหน้าเธอ จากนี้คงเจอแต่ในฝัน
あなたの顔を見る 今日からは きっと 夢の中だけでしか会うことはないでしょう
คงเป็นอย่างนั้นทุกคืนเรื่อยไป
きっと ずっと毎晩そうでしょう
*เราจะได้ไม่ไกลจากกันは意味が反対になってしまいました。
以前訳したときはเราจะได้ไม่をเราจะได้ไหมと取り違えて訳していたように思います。実際はเราจะได้ไม่ไกลจากกันなので上のような訳になりました。

*แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญについて

あるタイー英辞典によると、ใช่の用法としては次の3つを挙げています。
(1)Yes,right,that’s so(in affirmative answer)
(2)to be(used only in negative sentences and questions;in affirmative sentences,it is usually omitted,except in answer to a question or in conceding a point in argument)
(3)no,not(in ~ว่า, ~แต่,โดย~เหตุ etc.)

(3)のnot(~ではない)は、かなり限られた用法で、この場合には当てはまらないように思われます。แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญの場合のใช่は、どちらかというと(2)のconceding a point in argumentに近いように思われますのでto beの意味にとって「大切だ」と訳しました。

*のびのある声で歌っていたเนยちゃんのはどうしているのだろうかと思って久しぶりにファンクラブをのぞいてみたら、新曲の続報があるまで一時休止と書いてありました。
久しぶりに曲を聞いて見ました。เนยちゃんのソロと同時にバックのKohさんのサックスの演奏もすばらしいですね。*再改訂訳(2008-08-21)
ใช่
บางทีก็ใช้เป็นคำปฎิเสธหมายความว่า ไม่ใช่ เช่น ใช่คน ใช่ลัตว์ ใช่ว่า
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒)

ใช่ว่า...แต่... not..,but…
ใช่ว่าเขาจะรวย แต่เขาชอบช่วยเหลือคนยากจน
(Concise Thai English Dictionary)
[PR]
by namtaa | 2008-08-21 21:05 | Senorita(6)
<< 特別な旅/Da Endorphine 心を奪われた/Mai >>