カテゴリ:Senorita(6)( 6 )
私の心をしまっておいて/Se'norita
e0019031_17134446.jpg

ศิลปิน:ซินญอริต้า
Artist:Se'norita
อัลบั้ม:Miss Call
Album:Miss Call
เพลง:เก็บเอาไว้นะ
Title:keb ao wai naมองนาฬิกา จะให้เวลาหยุดอย่างไร
時計を見る どうしたら時間を止められるだろうか
เราจะได้ไม่ไกลจากกัน
(もし 時間を止められれば)私達は 遠く離ればなれにならなくてもいい 
จำต้องลา ทั้งๆที่ใจยังผูกพัน
あなたを愛しているけれど 別れなければならない
ดูมันจะยากจนเกินทำใจ
それは つらくて とてもできそうにない  *แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญ
でも あなたに分かっていてほしい 距離は問題ではないということを
เธอมีใจของฉันอยู่ข้างๆใจ
私の心は あなたの心のすぐそばにあるのだから**เก็บเอาไว้นะ เผื่อว่าจำเป็นจะต้องใช้มัน
私の心を しまっておいて それが必要になったときのために
ในบางวันที่เธอนั้นมองไม่เห็นใคร
あなたの周りに 誰もいなくなったときのために
เก็บเอาไว้ ไว้เติมให้ใจเต็มเมื่อขาดหาย
私の心で あなたの心をいっぱいにして しまっておいてください
เป็นอะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่
それは ささやかなものかもしれないけれど
แต่ก็รักเธอ
でも 私は あなたを愛していますมองนาฬิกา ยิ่งใกล้เวลายิ่งใจหาย
時計を見る 時間が迫ってくるにつれ 心が張り裂けそうになる
เราคงไม่เจอกันอีกนาน
私たちは きっと 会うことは ずっとないでしょう
มองหน้าเธอ จากนี้คงเจอแต่ในฝัน
あなたの顔を見ることは これからは 夢の中でしかないでしょう
คงเป็นอย่างนั้นทุกคืนเรื่อยไป
毎晩ずっと そうでしょう( * , ** )( * , ** )THX:daraoke.com
THX:photo from senoritabuzz.com<初回訳>
มองนาฬิกา จะให้เวลาหยุดอย่างไร
時計を見る どうやって時間を止めたらいいのか
เราจะได้ไม่ไกลจากกัน
私達は別れることができるだろうか 
จำต้องลา ทั้งๆที่ใจยังผูกพัน
心はあなたに引かれるけれど どうしても別れなければならない
ดูมันจะยากจนเกินทำใจ
それは どうにもならないほど難しく思える  *แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญ
でも あなたに知っておいて欲しい 私たちの間の距離は大切なのだ
เธอมีใจของฉันอยู่ข้างๆใจ
私の心をあなたのそばに置いておいて**เก็บเอาไว้นะ เผื่อว่าจำเป็นจะต้องใช้มัน
(それを)しまっておいて もしそれが必要になったときのために
ในบางวันที่เธอนั้นมองไม่เห็นใคร
あなたが誰も見えなくなったときに
เก็บเอาไว้ ไว้เติมให้ใจเต็มเมื่อขาดหาย
しまっておいて それがなくなったときは あなたの心をまた私の心でいっぱいにして
เป็นอะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่
あなたにとって大事なものでなくなっても
แต่ก็รักเธอ
それでも 私はあなたを愛していますมองนาฬิกา ยิ่งใกล้เวลายิ่งใจหาย
時計を見る 時間が迫ってくるにつれ 心臓が張り裂けそうになる
เราคงไม่เจอกันอีกนาน
私たちはもうずっと会うことはないでしょう
มองหน้าเธอ จากนี้คงเจอแต่ในฝัน
あなたの顔を見ることは これからは 夢の中でしかないでしょう
คงเป็นอย่างนั้นทุกคืนเรื่อยไป
これからはずっと毎晩夢の中で会うことでしょう( * , ** )( * , ** )


*2段落目1行目の中のใช่のこのような用い方は初めて見ました。意味は合っているでしょうか?
3段落目の3行目のไว้เติมให้ใจเต็มเมื่อขาดหายの意味はこれでいいでしょうか?
4行目のเป็นอะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่も自信がありません。
久しぶりに訳しなおしてみました。
<改訂訳>(2008-08-01)
มองนาฬิกา จะให้เวลาหยุดอย่างไร
時計を見る どうやって時間を止めようか
เราจะได้ไม่ไกลจากกัน
私たちは 遠く離ればなれにならないことができるだろうか
จำต้องลา ทั้งๆที่ใจยังผูกพัน
心は まだ惹かれているけれど 別れなければならない
ดูมันจะยากจนเกินทำใจ
それは 耐えることができないくらい難しく思える*แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญ
でも あなたに知っておいてほしい 距離が大切だということを
เธอมีใจของฉันอยู่ข้างๆใจ
あなたは 私の心を すぐ近くに持っている**เก็บเอาไว้นะ เผื่อว่าจำเป็นจะต้องใช้มัน
しまっておいてください 必要が必須になる
ในบางวันที่เธอนั้นมองไม่เห็นใคร
あなたが 誰も見えなくなったある時のために
เก็บเอาไว้ ไว้เติมให้ใจเต็มเมื่อขาดหาย
しまっておいてください 見失ったら しまって心に満たしておいてください
เป็นอะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่
たいしたものでなくて ??
แต่ก็รักเธอ
でも あなたを愛している

มองนาฬิกา ยิ่งใกล้เวลายิ่งใจหาย
時計を見る 時が迫ってくればくるほど 落ち着かなくなる
เราคงไม่เจอกันอีกนาน
私たちは ずっと きっと会うことはないでしょう
มองหน้าเธอ จากนี้คงเจอแต่ในฝัน
あなたの顔を見る 今日からは きっと 夢の中だけでしか会うことはないでしょう
คงเป็นอย่างนั้นทุกคืนเรื่อยไป
きっと ずっと毎晩そうでしょう
*เราจะได้ไม่ไกลจากกันは意味が反対になってしまいました。
以前訳したときはเราจะได้ไม่をเราจะได้ไหมと取り違えて訳していたように思います。実際はเราจะได้ไม่ไกลจากกันなので上のような訳になりました。

*แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญについて

あるタイー英辞典によると、ใช่の用法としては次の3つを挙げています。
(1)Yes,right,that’s so(in affirmative answer)
(2)to be(used only in negative sentences and questions;in affirmative sentences,it is usually omitted,except in answer to a question or in conceding a point in argument)
(3)no,not(in ~ว่า, ~แต่,โดย~เหตุ etc.)

(3)のnot(~ではない)は、かなり限られた用法で、この場合には当てはまらないように思われます。แต่ก็อยากให้รู้ไว้ ระยะทางใช่สำคัญの場合のใช่は、どちらかというと(2)のconceding a point in argumentに近いように思われますのでto beの意味にとって「大切だ」と訳しました。

*のびのある声で歌っていたเนยちゃんのはどうしているのだろうかと思って久しぶりにファンクラブをのぞいてみたら、新曲の続報があるまで一時休止と書いてありました。
久しぶりに曲を聞いて見ました。เนยちゃんのソロと同時にバックのKohさんのサックスの演奏もすばらしいですね。*再改訂訳(2008-08-21)
ใช่
บางทีก็ใช้เป็นคำปฎิเสธหมายความว่า ไม่ใช่ เช่น ใช่คน ใช่ลัตว์ ใช่ว่า
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒)

ใช่ว่า...แต่... not..,but…
ใช่ว่าเขาจะรวย แต่เขาชอบช่วยเหลือคนยากจน
(Concise Thai English Dictionary)
[PR]
by namtaa | 2008-08-21 21:05 | Senorita(6)
Miss Call/Se'norita
e0019031_033323.jpg

ศิลปิน: ซินญอริต้า
Artist:Se'norita
อัลบั้ม:Miss Call
Album:Miss Call
เพลง:Miss Call
Title:Miss Callนานไปไม่ดีเลย เราโกรธกันไม่พูดจา
永すぎるのはよくない 私たちはけんかをしてずっと口をきいていない
โทรไปไม่รับเลย ยังตั้งใจจะมีหน้า
電話をしても取ってくれない まだ自分が正しいと思っている
คนดีฉันมันแย่ ทำให้เธอเอือมระอา
私は困っているの あなたをうんざりさせてしまって
ดวงใจฉันทุกข์ทน วอนเพียงเธอจะกลับมา
私は耐えています あなたが帰ってきてくれることだけを願っています


*เฝ้าโทรหา อยากพูดจาให้เข้าใจ
ひたすら電話がかかってくるのを待っています 話をして分かってもらいたいのです
โปรดรับฟังเสียงของคนรักเธอจะได้ไหม
どうかあなたを愛している人の声を聞いてください お願いです


**สุดที่รักเธอโทรมาช่วยรับหน่อย
電話がかかってきたら どうか取ってください
อย่าปล่อยให้คอยน้ำตาปรอยด้วยใจรอ
私を放っておいて 涙を流したまま待たせないでください
สุดที่รักโทรมาตั้งใจจะมาง้อ
あなたに電話して 仲直りしようと思っているのです
อย่าปล่อยให้ท้อให้รอนานๆ อย่างนี้เลย (ผิดไปแล้ว)
私をこんな風に落ち込ませたまま放っておいて ずっと待たせないでください
(私が悪かったの)คือนกันอย่าทิ้งนาน ใจจะพาลยิ่งระบม
仲直りしてください 私を捨てておかないで 心が痛むと喧嘩をしてしまいそうだから
คืนวันช่างเหงาใจ เมื่อไม่มีเธอชื่นชม
夜も昼も すごく寂しい あなたがいないから


(ซ้ำ * , **)


(Solo)


(ซ้ำ ** , **)


อย่าปล่อยคนรักให้ทรมานอย่างนี้เลย ผิดไปแล้ว
あなたを愛する人を こんな風に放っておいて苦しめないでください 私が悪かったのTHX:youtube.com
[PR]
by namtaa | 2006-07-26 23:45 | Senorita(6)
huu laa laa laa/Se'norita
e0019031_2313553.jpg

ศิลปิน:ซินญอริต้า
Artist:Se'norita
อัลบั้ม:Miss Call
Album:Miss Call
เพลง:ฮู...ลา...ลา...ลา
Title:huu... laa... laa... laaแม้ว่าฉันเคยเจ็บใจกับใครคนไหน
たとえ誰かのことで傷つこうとも
ปวดร้าวยังไง สุดท้ายมันก็ไม่ดีขึ้นมา
どれだけ傷つこうとも 結局それはよくならないก็ฉันจะไม่แคร์อะไร
だから私は気にしない
ไม่ว่าใครคนไหนหรือยังไง
誰のことだろうと どんなだろうと
ไม่ต้องไปสนใจ ก็ปล่อยเขาไป
気にしなくてもいい 彼の好きなようにさせよう*แม้ว่าฉันนั้นเคยปวดใจ
たとえ私が傷つこうと
ผ่านเรื่องราวมามากมาย
色々なことが たくさんたくさん あっても
ต่อจากนี้ไปก็ฉันจะ... ฉันจะ...
今から私は... 私は...**ฮูลาลาลา...ปล่อยใจลอยไปกับความฝัน
      心を夢とともに漂わせよう
ฮูลาลาลา...ที่ผ่านไปแล้วก็เท่านั้น
     過ぎ去ったことは たいしたことはない
ฮูลาลาลา...จะไม่นึกถึงมันอีกแล้ว
     そのことは もう思い出さない
ฮูลาลาลา...ปล่อยใจตามสบายไปกับเสียงเพลง
     歌声とともに気持ちを楽にしよう( * , ** )ออกไปมองฟ้าไกลๆ ให้เต็มตา
外に出て遠くの空をよく見よう
สุขใจแค่ตัวฉัน.....
私は幸せ....( ** , ** )THX:Gmember.com(6曲目)
THX:Thailand Authority
THX:photo from senoritabuzz.com
[PR]
by namtaa | 2005-11-07 14:50 | Senorita(6)
ooi cai eei(ああ 心よ)/Se'norita
e0019031_11484923.jpg

ศิลปิน:ซินญอริต้า
Artist:Se'norita
อัลบั้ม:Miss Call
Album:Miss Call
เพลง:โอ้ใจเอ๋ย
Title:oo cai eeiกว่าจะเช้าไม่รู้ไม่รู้อีกนานไหม จะผ่านพ้นคืนนี้ยังไงไม่รู้เลย
夜が明けるまで あとどれくらいあるのか全く分からない 今夜どう過ごしたらいいのか全く分からない
อดทนไว้ได้ไหมได้ไหม โอ้ใจเอ๋ย อย่าให้เปลืองอีกเลยอีกเลยน้ำตา
耐えられるだろうか 耐えられるだろうか 心よ 涙をもうこれ以上無駄に流してはいけない อย่าไปเฝ้าคิดถึงแต่เขาคนนั้นได้หรือเปล่า
あの人のことをひたすら想い続けることをやめることができるますか
สายน้ำไม่หวนทวนกลับคืนย้อนมา
水の流れは決して元に戻らない
อย่าไปพูดคำนั้นอีกเลย (เก็บไว้ซะดีกว่า)
その言葉を言うのはもうやめなさい(心に秘めておいたほうがいい)
เมื่อเขาไม่เห็นค่า ได้อะไรขึ้นมาเล่าใจ
あの人が意味がないと思っているのに 心のうちを語っても得るものは何もないหลับเถอะนะ เข้านอนเถอะนะมันดึกแล้ว
目を閉じなさい 眠りなさい もう夜が更けている
จบไปแล้วไม่ต้องไปจำให้ช้ำใจ
もう終わってしまった 何度も思い出さなくてもいい
ไม่มีเขาอีกแล้วอีกแล้ว ได้ยินไหม เก็บน้ำตาเอาไว้ล้างใจตัวเอง
あの人はもういない もういない 聞こえますか 涙をしまって自分の気持ちを切り替えなさい(Solo) (ซ้ำทั้งหมด)THX:Gmember.com(5曲目)
THX:Thailand Authority(music video)
THX:photo from senoritabuzz.com


*2段落目の3行目のหวนทวนとกลับคืนとย้อนมาはみな同じ意味なので「決して」と訳しました。
3段落目のจบไม่แล้วの意味が良く分からなかったのですが、とりあえず上のように訳してみました。間違っていたら教えてください。
NJ Togetherのคนของฉันを訳したとき"ล้างหัวใจ "という言葉に「随分強烈な印象を受けました」と書きましたが、この歌の最後の行にも"ล้างใจ"という言葉が使われていました。こういう表現が普通に使われているのかもしれません。


先日タイから帰ってきた友達がメールで頼んでおいたCDを何枚か買ってきてくれました。
Se'noritaの曲をCD(アルバム Miss Call)で聴いたらさすがに迫力がありました。ウエブサイトに載っていない曲の中にも、いい曲がいくつかありました。
NJ TogetherのCDはお店になかったということで、CDで聴くことができませんでした。(聴きたかったなぁ。ウエブサイトで聞けるほかの曲には、まだ歌詞が載っていないで是非欲しかったのですが、残念!)


*今日CDでこの曲を聴きながらこのサイトの歌詞を見ていたら、歌と歌詞が違っているように聞こえたところがありました。急いでVCDカラオケ(これも友達に買ってきてもらいました)を見て歌詞を確認したら違っていました。(CDの歌詞カードもVCDと同じ歌詞でした)
終わりから2行目のจบไม่แล้วという所で、訳していておかしいなと思っていた所でした。それに「こんな言い方するのかなぁ」と思っていました。(言うとしたらไม่จบแล้วじゃないかなぁ)
確かめたらจบไม่แล้วではなくてจบไปแล้วでした。(1字違いですが、意味は全く反対になります)訳文も直しておきました。
同様に2段落目3行目のเก็บไว้เสียดีกว่าもเก็บไว้ซะดีกว่าとなっていたので歌詞を訂正しておきました。意味は変わらないので訳文は訂正していません。(11/8)
[PR]
by namtaa | 2005-11-06 12:03 | Senorita(6)
khit thwng thaa/Se'norita
e0019031_2115817.jpg

ศิลปิน: ซินญอริต้า
Artist:Se'norita
อัลบั้ม:Miss Call
Album:Miss Call
เพลง:คิดถึงเธอ
Title:khit thwng thaaคิดถึงเธอ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอ คิดถึงเธอเหลือเกิน
あなたを想っている 何時会えるのか分からない あなたのことをとても想っている


เพราะระยะทางแยกเราให้ห่าง แม้ว่าบางอย่างกั้นกลางสองเรา
私たちを離れ離れにしている距離のために たとえ私たち二人を隔てるものがあっても
แล้วไม่รู้เมื่อไหร่ที่ฉันจะได้บอก จะได้บอก..เธอ
何時言えるのか分からない 何時言えるのか..あなたに


คิดถึงเธอ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอ คิดถึงเธอเหลือเกิน
あなたを想っている 何時会えるのか分からない あなたのことをとても想っている
คิดถึงเธอ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอ คิดถึงเธอเหลือเกิน
あなたを想っている 何時会えるのか分からない あなたのことをとても想っている


แม้นานเท่าไหร่ที่ไม่ได้พบกัน แต่ฉันยืนยันมั่นคงเหมือนเดิม
どれだけ長く会えなくても 私は前と同じようにきっぱりと断言できる
แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ที่ฉันจะได้พบ จะได้พบ..เธอ
でも 何時会えるのか分からない 何時会えるのか..あなたに


(Solo)


คิดถึงเธอ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอ คิดถึงเธอเหลือเกิน
คิดถึงเธอ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอ คิดถึงเธอเหลือเกิน
คิดถึงเธอ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอ คิดถึงเธอเหลือ...เกิน
เธอ...เฮ้อ...ฮู้.......ฮูโว..ฮูโว..ฮู้.....
คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ
คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ


THX:Gmember.com(2曲目)
THX:Thailand Authority(試聴、music video)
THX:photo from senoritabuzz.com
[PR]
by namtaa | 2005-10-22 21:26 | Senorita(6)
cat caa/Se'norita
e0019031_13444554.jpg

ศิลปิน: ซินญอริต้า
Artist:Se'norita
อัลบั้ม:Miss Call
Album:Miss Call
เพลง:จั๊ด จ้า
Title:cat caaเอ๊ะๆ นั่นใครที่เดินเพิ่งสวนไป เอ๊ะๆ นั่นคนที่ใจเพ้อ
あれ? あの人は誰?今すれ違った人 あれ? あの夢うつつの人は?
รู้ไหมหัวใจกี่ครั้งที่ใกล้เธอ เหมือนว่าเต้นแรงกว่าทุกที
何度あなたのことを憧れたか知ってますか 胸がだんだん高まってくるの


*เขิน ไม่กล้าสบสายตา เห็นเธอมองมาก็หวั่นไหว
恥ずかしくて あなたと目をあわすことができない あなたが見ていると震えてしまう
โอ๊ย ไม่กล้าจะพูดไป พูดเป็นคำใหม่ก็แล้วกัน
ああ 話しかける勇気がない 誰も分からない言葉で話そうかしら


**จั๊ดจาดั๊ดจ้าดา จั๊ดจาดั๊ดจ้า จั๊ดจาดั๊ดจ้า แค่เธอนะ
จั๊ดจาดั๊ดจ้าดา จั๊ดจาดั๊ดจ้า จั๊ดจาดั๊ดจ้า หมดทั้งใจ


หวังจะได้เจอได้พบได้คุ้นเคย แล้วเธอเองล่ะ เป็นเหมือนกันไหม
あなたに会いたい あなたと仲良くなりたい あなたはどうかしら? 私と同じかしら?
ก็คงจะดีหากใจนั้นตรงใจ ต้องทำยังไงบอกฉันที
もしあの人と気が合えばうれしいでしょうね (わたしは)どうしたらいいのいか言ってください


( * / ** )


ขอให้เธอได้ฟัง แค่เพียงสักครั้งนะ ได้ไหม
聞いて欲しい 一度でいいから お願い
ก็ฉันจริงจัง ฉันจริงใจ ให้รู้ว่าเท่าไหร่ที่ฉันมี
私は本気なの 本気なの どれだけあなたを想っているか知って欲しい


( ** / ** )THX:Gmember.com(3曲目)
THX:photo from senoritabuzz.com
[PR]
by namtaa | 2005-10-15 13:18 | Senorita(6)