カテゴリ:Rose(7)( 7 )
keet maa khee rak kan/Rose
e0019031_1525114.gif

ศิลปิน:โรส ศิรินทิพย์
Artist:Rose Sirinthip
อัลบั้ม:Gift
Album:Gift
เพลง :เกิดมาเเค่รักกัน
Title:keet maa khee rak kanและแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป
とうとう その時が来た とうとう あなたは 去って行く
ฉันก็เข้าใจที่เธอเลือกเดิน
あなたが 去っていくことを選択したことは 納得できる
ฝืนยิ้มด้วยความยินดี ทั้งที่เจ็บปวดเหลือเกิน
心は傷ついているのに よっかたねと無理して微笑む
ได้แต่ยืนมองเธอเดินไปกับเขา
あなたが 彼女と一緒に去って行くのを立ちつくして見ていることしかできない
รัก แม้รักยังไง ก็รัก ได้เพียงหัวใจ
愛している どんなに愛していようと 心でしか愛せない
สุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขา
結局 あなたが去っていくのを 受け入れなくてはいけない*จากนี้ เธอก็คงไปดีก็ขอให้เธอจงสุขสบาย
これからは あなたは きっとうまくいくことでしょう どうか 幸せになってください
เธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจ
どうか あなたの志す夢に向かって歩んでください
แม้ฉันต้องเสียใจ แต่ฉันจะรับไว้เอง
私はたとえ悲しくとも 一人で受け入れて耐えていきます
อย่างน้อย เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด
少なくとも あなたは私に どんなに幸せだったかを教えてくれた
ได้เป็นคนที่เธอเคยรัก ก็ดีแค่ไหน
あなたに愛される人でいることができたのは どんなにすばらしいことでしょう
ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน
私は 受け入れなくてはいけない ただ愛するためにだけ生まれてきたということを
สุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน ฉันยอมทำใจ
結局 夢は叶わなかったけれど 私は 耐えていきます
(เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน สุดท้ายชีวิตของฉันก็ไม่มีใคร)
ただ愛するためにだけ生まれてきた 結局私の人生には 誰もいなくなったชีวิตที่เราเคยมี แขวนไว้บนด้ายบางๆ ไม่รู้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่
私たちの人生は とても細い糸に吊るされていて いつ切れても不思議ではなかった
เมื่อเธอเจอทางที่ดี เธออยากมีชีวิตใหม่
あなたは すばらしい道に出会い 新たな人生を歩んでいこうと望んでいる 
ไม่ผิดอะไรเมื่อเธอต้องเลือกเขา
あなたが 彼女を選んだことに 何の誤りもない
รัก แม้รักยังไง ก็รัก ได้เพียงหัวใจ
愛している どんなに愛していようと 心でしか愛せない
สุดท้ายต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้าว
結局 傷つくことを 受け入れなくてはいけない(ซ้ำ *)THX:music.trueworld.net(4曲目)


<fan club site>
funclubrose
rosefanclub.com
yimsiam.com


bussabaさんの訳を参考にして訳文を直してみました。(4/23)
5行目のรัก แม้รักยังไง ก็รัก ได้เพียงหัวใจ のได้เพียงหัวใจ の意味が分からなくて結局”私のหัวใจ が愛することができる”と訳しましたが、bussabaさんの訳を見てหัวใจ が目的語でรักが主語だということが分かりました。(従ってได้の意味も違ってきます)訳文を訂正しておきました。
2段落目6行目の(この歌の題名にもなっている)เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน をbussabaさんは「ただ愛が生まれただけだった」とเกิดมาの主語をรักと解釈して訳していますが、これは歌詞全体の意味から”私たち”と解釈したほうが妥当ではないかと思われたので、訳はこのままにしておきました。
2段落目1行目のจากนี้ เธอก็คงไปดีをbussabaさんは「君が行ってしまったことは良かったこと」とดีの意味を前の文章全体のことと解釈して訳しています。私は"ไปดี"と解釈して「うまくいく」と訳しました。どちらがいいのか判断がつかないので、訳文はこのままにしておきました。
同段落3行目のแต่ฉันจะรับไว้เอง の"รับ"を bussabaさんのように「受け入れる」と訳さなかったのは英訳に"bear"とあったので「タイー英」で調べてみたらรับの意味にrecieveのほかにbearという意味も出ていたので「耐えていきます」と訳してみましたが、どうでしょうか?
1段落目4行目のได้แต่ยืนมองをbussabaさんの訳で「笑顔で見つめる」とあるのは"ยิ้มมอง"との見間違えかなと想像したので、訳文は訂正しませんでした。

bussabaさん、ありがとうございました。


yooさんの訳を参考にして訳文を直させていただきました。(6/2, 2007)
ฝืน;ขืน ขืนใจ
ยังไง;จะโดยวิธีใดๆก็ตาม
ได้เพียงหัวใจ;รักได้โดยหัวใจ(?)
ตั้งใจ;เอาใจจอใจจ่อ
เพียง;เท่า เพียงใด;เท่าใด

ขอบคณมากๆ yooさん

(改訂前訳)
とうとう その時が来た とうとう あなたは 去って行かなければならない
あなたが そう選択したことは 分かっている
心に痛みを感じながら 微笑んでみせる
私は あなたが 彼女と一緒に去って行くのを見つめることしかできない
愛 それがどんな形の愛だとしても 心しか得ることができないとしても それは やはり愛
結局 あなたが彼女と去っていくのを 受け入れなくてはいけない

これから あなたは きっとうまくいくことでしょう どうか 幸せになってください
どうか あなたが見た夢を追い求めてください
私は悲しいですが 耐えていきます
少なくとも あなたは私に いくらかの幸せを 教えてくれました
あなたが愛したことがある人でいることが できたのです それは どんなに嬉しいことでしょう
私は 理解しなければならない 私たちは 愛し合うためにだけ生まれてきたことを
結局 夢は叶わなかったけれど 私は 耐えていきます
私たちは 愛し合うためにだけ生まれてきた でも 結局 私の人生には(愛し合う人が)誰もいない

私たちの人生は とても細い糸にぶら下がっていて いつ切れても不思議ではなかった
あなたは すばらしい道に出会い 新たな人生を歩んでいこうと望んでいる 
あなたが 彼女を選んだとしても 何の誤りもない
愛 それがどんな形の愛だとしても 心しか得ることができないとしても それは やはり愛
結局 心に痛みを持つ人でいることを 受け入れなくてはいけない
[PR]
by namtaa | 2007-06-02 15:46 | Rose(7)
Sleep in lonliness/Rose
e0019031_132229.jpg

ศิลปิน:โรส ศิรินทิพย์
Artist:Rose Sirinthip
อัลบั้ม:สลีปเลส โซไซตี 2
Album:Sleepless Society 2
เพลง:นอนกับความเหงา
Title:noon kap khwaam ngaoเป็นอีกคืนที่เหงาจับใจ
寂しさに心を捉えられる夜が またやって来る
เป็นอีกคืนที่ใจว่างเปล่า
空しい夜が またやって来る 
ไม่มีเหงาเธอแล้ว
あなたの姿はもうない
ผ้าที่เคยห่ม หมอนที่เคยหนุน ของที่เคยคุ้นตา
身に着けていた服 枕 見慣れたもの(はもうない)
ก็ไม่เหมือนเก่าเพราะว่ามีคำว่าเหงาเข้ามานอนแทนที่เธอ
もう以前とちがう 寂しさという言葉がやって来て あなたの代わりに眠っているから
และมันไม่คุ้นที่เธอหายไป
そして あなたが去っていったことに 心が馴染むことはない* ไม่มีอีกแล้ว ไม่มี ไม่มีเธออีกแล้วข้างกาย
もういない いない あなたは そばにいない
ไม่มีใครให้บอกรัก ให้ฉันพักใจ
「愛している」といえる人はいない 心を休める人はいない
ต้องกอดความเดียวดายไปทุกคืน
毎晩 寂しさを抱いていかなければならない** มันไม่มีอีกแล้ววันนั้น ไม่ว่าจะหลับฝันหรือตื่น
もう あの日は戻って来ない 夢見ていても 目を覚ましていても
ร้องไห้คนเดียวกับแสงดาวอยู่ทุกคืน
毎晩 星の光と共に 一人で泣いている
เพราะห้ามใจตัวเองไม่ได้เลย ให้เลิกรักเธอ
自分をどうすることもできないから あなたを愛さずにいられないからเป็นอีกคืนที่หนาวกว่าเคย
今までにない寒い夜が また やって来る
เป็นอีกคืนที่นอนไม่หลับ ติดอยู่กับความหลัง
眠れない夜が また やって来る 狂おしさに捕らえられて
ผ้าที่เคยห่ม หมอนที่เคยหนุน ของที่เคยคุ้นตา
身に着けていた服 枕 見慣れたもの(はもうない)
ก็ไม่เหมือนเก่าเพราะว่ามีคำว่าเหงาเข้ามานอนแทนที่เธอ
もう以前とちがう 寂しさという言葉がやって来て あなたの代わりに眠っているから
และมันไม่คุ้นที่เธอหายไป
そして あなたが去っていったことに 心が馴染むことはない( *, ** )( *, ** )THX:rava.exteen.com
THX:video.mthai.com
THX:photo from yimsiam.com


<fan club site>
funclubrose
rosefanclub.com
yimsiam.com
[PR]
by namtaa | 2007-04-19 13:05 | Rose(7)
Perhaps Love/Rose and Ice
e0019031_12444079.jpg

ศิลปิน : โรส และ ไอซ์
Artist:Rose and Ice
อัลบั้ม : Ost. Princess Hours
Album:Ost. Princess Hours
เพลง : Perhaps Love(thai version)
Title:Perhaps Love(thai version)(ญิ)จะเมื่อไรก็ไม่รู้ ที่มีใจดูแปลกไป
いつからか分からない 不思議な気持ちになったのは
จากอะไรไม่มากมาย แต่คล้ายๆคิดถึงเธอ อยู่ได้
何か特別な理由があるわけではない でも あなたを だんだん好きになっていた
ก็มีบางที ที่ตัวเองยังแปลกใจ
時々 自分が不思議な気持ちになる
เมื่อจิตใจมันหวั่นไหว
心が打ち震え
(ญิ/ช)เกือบคล้ายๆ ฉันรักเธอ
あなたを ほとんど好きになってしまう
(ช)ทุกความรู้สึก
全ての気持ちが
ก็มีอะไรลึกซึ้งให้เก็บไว้
なんともいえない気持ちを 心に秘め
เรื่องเล็กๆ ที่มันมีความหมาย
ささいなことが 意味を持ってきて
เกือบคล้ายๆคำว่ารัก
愛という言葉とほとんど同じになる
ไม่เคยรู้ใจตัวเองว่ารักเธอ
あなたを好きだったということに ずっと気付かないでいた*(ญิ/ช)มันคือความอ่อนไหว
これは 恋する気持ち
กลายเป็นคำว่ารักเข้ามาทักทายในจิตใจ
それは 愛という言葉に変わり 心の中で親しく挨拶を交わす
นี่ใช่ไหมอะไรที่ใครเรียกกันว่ารัก
これは 誰かが愛と呼んだものじゃないでしょうか
เธอคือใครคนนั้น เพียงแค่นี้ที่ใจต้องการ
あなたこそ その人です 私が望むのは ただそれだけです
เธอรู้สึกอย่างฉันหรือเปล่า
あなたは 私と同じように感じているでしょうか?
นี่คือรักจริงๆใช่ไหม ไม่ใช่ฉันคิดไปอย่างนั้นคนเดียว
これが 本当の愛じゃないでしょうか そんな風に感じているのは私一人ではない(ญิ)อยากระบายให้เธอรู้ แต่เธอคงไม่เข้าใจ
あなたに話して知ってもらいたい でも あなたはきっと分からないでしょう
นอกจากเธอมาเป็นฉัน ได้แบ่งปันเรื่องมากมาย ทุกความรู้สึก
???              たくさんのことを分かち合える 全ての気持ちを
(ช)ไม่มีอะไรที่ฉันไม่เข้าใจ
私が分からないことは何もない
ก็เมื่อใจของเราในวันนี้ ต่างเป็นของกันและกัน
今日の私たちの心が それぞれ自分のものになるならば
เมื่อมันรู้ใจตัวเองว่ารักเธอ
自分自身が あなたを好きだったということが分かったならば(ซ้ำ *)(ช)เสียงที่ดังจากใจ(ญิ-เสียงข้างในหัวใจ) ฉันไม่เคยจะใส่ใจ
心からの叫びを(心の声を) 心に留めたことはなかった
ฉันเพิ่งจะได้รู้ ว่ารักเธอเสมอมา
あなたをずっと愛していたということが 今分かった
(ญิ/ช)ได้ยินเสียงหัวใจที่พูดว่า
心の声が聞こえる
รักมากมาย ให้เพียงเธอ
「とても愛している あなただけを」と言うのを


(ญิ/ช)มันคือความอ่อนไหว
これは恋する気持ち 
กลายเป็นคำว่ารักเข้ามาทักทายในจิตใจ
愛という言葉に変わり 心の中で親しく挨拶を交わす
นี่ใช่ไหมอะไรที่ใครเรียกกันว่ารัก
これは 誰かが愛と呼んだものでははないでしょうか
เธอคือใครคนนั้นเพียงแค่นี้ที่ใจต้องการ
あなたこそ その人です 私が望むのは ただそれだけです
เธอรู้สึกอย่างฉันหรือเปล่า
あなたは 私と同じように感じているでしょうか?
(ญิ)ที่เราพบและเจอวันนี้ (ช-สองเรามีวันนี้)
私たち二人が 今日出会ったことを
(ญิ)นี่คือรักแท้ๆของเรา(ช-พบรักแท้ของเรา) (ญิ)จริงๆ
これが私たちの真実の愛だということを (私たちの真実の愛に出会ったということを) 本当にTHX:my.dek-d.com
THX:video.mthai.com
THX:photo from th.wikipedia.org


<fan club site>
funclubrose(日本語)
rosefanclub.com
[PR]
by namtaa | 2007-04-16 12:51 | Rose(7)
When I'm Feeling Blue/Rose
e0019031_7511467.jpg

ศิลปิน:โรส
Artist:Rose
อัลบั้ม:A3 Music Project
Album:A3 Music Project
เพลง :When I’m Feeling Blue
Title:When I’m Feeling Blue

คืนที่มันเหงาใจ ฉันยัง ต้องการ อ้อมกอดนั้น
寂しい夜 私を抱きしめて欲しい
มือที่เคยสัมผัส สายตา ของเธอที่มองฉัน จดจำขึ้นใจ
触れ合ったことのある手 私を見つめるあなたの視線をよく覚えている


กี่ความเจ็บช้ำ กี่คำเพรียกหา
どれだけ傷つき どれだけ叫び
กี่หยดน้ำตา ก็เพื่อเธอ
どれだけ涙を流しただろう あなたのために
แต่คนอย่างฉัน ไม่มีค่าพอ...ไม่มีแล้ว
でも私のような人間は取るに足らないもの...すでに
เราจบกันทุกอย่าง พอเข้าใจทุกอย่าง
私たちの全ては終わった どうにか全てを理解できる


เพียงแต่ยังรู้สึก รักเธอ รักเธอ เกินกว่ารับไว้
でも あなたをまだ あなたが愛しているよりずっと 愛して 愛している
ยังอ่อนแอ เหมือนเก่า ทุกวัน ทุกคืน
わたしは以前と同じように 毎日 毎晩 弱気です
คิดถึงเธออยู่มากมายไม่เคยลบเลือน
あなたのことを想っている その気持ちが薄れたことはない
So many words So many tears
So many word So many tears
So many prays ฉันทำเพื่อเธอ
So many prays  あなたのために


กี่หมื่นความคิด กี่หมื่นความฝัน มีแต่เธอเท่านั้น
どれだけあなただけを想い どれだけあなただけの夢をみただろう
มันจะนานเท่าไหร่ ใจก็ยังรักอยู่
それがどれだけ永く続こうと 私はあなたを愛している


วันที่ยังเหลืออยู่ ขอเพียงครั้งนึง ฉันขอโอกาสซักครั้ง
まだ日は残っている 一度だけ 一度だけチャンスをください
เพียงได้เจอหน้าเธอ ได้ไหม ซักครั้ง ขอเธอโอบกอดฉันไว้
あなたの顔を見るだけでいい お願いです 一度だけ 私を抱きしめてください
ขอแค่เพียงรู้สึก ไออุ่นกายของเธอ When I’m feeling blue
あなたの温もりを感じさせてください When I'm feeling blue


THX:mercigod.com(試聴)
Rose fan site


日本語によるRose Fun Clubサイト
[PR]
by namtaa | 2005-09-11 07:58 | Rose(7)
fang nii thii...deem/Rose
e0019031_933537.jpg

ศิลปิน:โรส
Artist:Rose
อัลบั้ม:Time Machine
Album:Time Machine
เพลง :ฝั่งนี้...ที่เดิม
Title:fang nii...thii deem


เพราะฉันก็รู้ว่าเธอเหนื่อยล้า
あなたが疲れきっているのを知っているから
และฉันก็รู้ว่าเธอเหนื่ยใจ
あなたが落胆しているのを知っているから
กับสิ่ที่ได้ทำ...ให้กับคนที่รัก
...愛する人のことで
เพราะฉันก็รู้ว่าเธอทุ่มเท
あなたがつくしていたことを知っているから
และฉันก็รู้ว่าเธอตั้งใจ
あなたが心に決めていたのを知っているから 
อย่างไม่ย่อท้อ
きっぱりと
ถ้าสิ่งที่เธอต้องการจะทำ
あなたが望むことはがあるならば
คือแม่น้ำที่หวังจะข้ามไป
それは 河を渡ること
ฝั่งมันไกล...จนมองไม่เห็น
遠くの岸に...見えないくらい遠い岸に


ทุกคารั้งที่ฉันเห็นเธอไขว่คว้า
あなたが何かを掴もうとしているのを見るたびに
จนบางเวลาน้ำตาเธอไหล
時には涙を流しながら
เก็บและซ่อนไว้
それをこらえ隠して
แอบไม่ให้ใครเห็น
誰にも見られないようにしている
เธอพยายาม ทุ่มเทหมดใจ
あなたは懸命に尽くしている
เธอไม่ต้องกางให้ใครผิดหวัง
失望させたくないから
อย่างที่ผ่านมา
以前のように*ถ้าสิ่งที่เธอต้องการจะไบ
あなたが望むことがあるならば
คือแม่น้ำที่แสนจะกว้างใหญ่
それは とても大きな河を渡ること
ฝั่งมันไกล
遠い岸に
จนมองไม่เห็น
見えないくらい遠い岸に
อยากให้เธอหันและย้อนกลับมา
あなたに振り返り 戻って来てもらいたい
กลับมาหาฉันตรงที่เก่า
以前の私の許に
ฉันยังเฝ้ารอคอย
わたしはひたすら待ち続けている
ทุกวันเวลา
何時も
อยากให้เธอรู้ว่าฉันห่วงใย
あなたのことを想っていることを知ってほしい
ไม่อยากเห็นเธอมีน้ำตา
あなたが涙を流すのを見たくない
ฉันคอยให้คลับมา...อยู่ตรงนี้...ฝั้งนี้ตรงที่เดม
あなたが戻ってくるのを待っている...ここで...以前のこの岸で


(ซ้ำ *)thailandCD.com(残念ながら現在試聴できません)
その代わりと言ってはなんですがGmember.comでRoseの歌が何曲か聴くことができます

THX:photo from club.yimsiam.com/rose

日本語によるRose Fun Clubサイト

*2段落目のทุกคารั้งที่・・・からの言葉の続き具合と意味がよく分からなかったので、訳文もよく分からないものになっています。もっといい訳がありましたら教えてください。

*今回もVCDカラオケが役に立ちました。ถ้าสิ่งที่เธอต้องการ・・・のถ้าが歌詞カードではどうしてもก้าにしか見えなかったのですが(本当に区別がつかない。タイ語のフォントは難しい!)VCDの文字と歌を同時に聴いて判別できました。
[PR]
by namtaa | 2005-09-03 09:33 | Rose(7)
dookmai yang mii wan rooiraa/Rose
e0019031_6504195.jpg
ศิลปิน:โรส
Artist:Rose
อัลบั้ม:Time Machine
Album:Time Machine
เพลง :ดอกไม้ยังมีวันโรยรา
Title:dookmai yang mii wan rooiraa


ก็มีแค่ตัวฉันเองที่อยู่ตรงนี้
ここにいるのは私自身だけ
กี่วันกี่เดือนกี่ปีฉันนี้ยังรอเธอ
何日、何ヶ月、何年あなたを待つのだろうか
ไม่คิดจะไปหวั่นไหว
動揺することはない
ไจฉันไม่เคยจะเผลอ
自分を見失うことはなかった
ก็ยังรักเธอไป
でも まだあなたを愛している
ไม่คิดจะลืม
あなたを忘れることはない
ก็รู้ว่าใจของเธอไม่อยู่ตรงนี้
あなたの心がここにないことを知っている
กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่คิดจะมีใจ
何日、何ヶ月、何年あなたの心を理解することができないのだろう
ไม่เดยมีวันคิดรักกัน
愛し合ったと思える日はなかった
จนคืนและวันล่วงไป
夜になり一日が過ぎてゆく
ก็ไม่รู้ทําไมหัวใจของเธอเย็นชา
それでもあなたの心が何故冷たいのか分からない


*ดอกไม้นั้นยังมีวันไรยรา
花はいつか枯れる日があるのに
ขอบฟ้าเปลี่นสีจากเดิมทุกวัน
地平線は毎日その色を変えるのに
แม่นํ้าก็แปรเปลี่ยนตามฤดูที่ยาวนาน
河は長い季節が移り変わるにつれ 変わっていくのに
เหลือแค่ใจของฉันที่มีเธอนั้น
あなたを想う私の心だけが取り残され
ไม่เปลี่ยนแปลง
変わることがない


กิ่งไม้สักวันมันคงแห้งเฉา
枝はいつの日か萎れるのに
หมอกขาวไม่นานก็จางหายไป
白い霧はやがて消えていくのに
เด็กน้อยสักวันไม่ไม่นานก็โตไปตามวัย
小さな子供もやがて成長していくのに
เหลือแค่ใจของฉัน
私の心だけが取り残され
ไม่เปลี่ยนไปไหน
変わることがない


(ซ้ำ *)


thailandCD.com
(7曲目。残念ながら現在試聴できません)

Rose fan site

面白いことを発見しました。バンコクに先日行った時、Roseのコンサートを聴きたかったのですが、よく分からなくて、聴くことができませんでした。しょうがないのでRoseのVCDカラオケを買ってきました。
この曲の(VCDでなくて)CDの歌詞カード見ながら訳していたのですが4行目の最後の単語がเพลงにしか見えなくて 、おかしいなと思いながら訳していました。訳し終わって歌を聴いてみたら明らかにเพลงとは歌っていませんでした。そこでVCDをPCに入れて見てみました。タイ語の歌詞が出てくるのでそこのところで止めて見てみたらเผลอと書いてあり「なるほど」と思い、訳を直しました。
[PR]
by namtaa | 2005-08-27 06:58 | Rose(7)
プレーン コング チャン(私の歌) / Rose
e0019031_15355826.jpg
ศิลปิน : โรส
Artist : Rose
อัลบั้ม : Time Machine
Album : Time Machine
เพลง : เพลงของฉัน
Title : pleeng khoong chan(私の歌)
คำร้อง:โรส
Lyrics : Rose

วันนี้วันพักวันนี้ขอไม่คิดอะไร
今日は、お休み。今日は、何も考えないように。
ไจไม่เคยต้องการมากไบกวานี้
私の心は、これ以上のことを望んだことはない。


แค่อยากจะฮัมจะร้อง
ただ歌を歌いたいと思うだけで、
ไม่ต้องสนใจใคร
誰のことも考える必要はない。
ร้องและลืมความทกข์นั้นไบ
歌を歌うと、苦しいことを忘れていく。
ให้ใจที่มันอ่อนใหวลอยไบในเสียงเพลง
気まぐれな心は歌声の中を漂っていく。
แค่เพียงหลับตาแล้วร้องปลดปล่อยหัวใจ
目を閉じて歌を歌うだけで、心が開放されていく。
ทิ้งอะไรที่มันวุ่นวาย
今までむきになっていたもの全てを捨て去る。
ขอเพียงสักวันได้ไหมได้อยู่กับเพลง
せめて1日だけでもそうさせてください。歌と一緒に居させてください。


มีเรื่องราวมากมายต้องทำในวันหนึ่งหนึ่ง
1日でやらなければならないことが、たくさんある。
ใจก็ยังคิดถึงเพลงอยุ่เสมอ
でも、私の心は歌を何時も愛おしく思っている。


วันนี้วันพักขอฉันขอได้ร้องเพลง
今日はお休み。歌が歌えますように。
มีแค่ตัวฉันเองและเพลงของฉัน
私自身と、私の歌があるだけ。
แค่นี้ก็สุขหัวใจ
それだけで幸せなの。

thailandCD.com
4番目の曲です。


*歌詞の3行目にある”ฮัมจะ”の意味が分からなかったので、それを無視して訳しました。
 ”วันพัก”は、”お休み”と訳しましたが、これでいいでしょうか?(วันหยุดは聞いたことがあるのですが・・)
[PR]
by namtaa | 2005-07-07 00:31 | Rose(7)